About Us

About Us

SEJARAH BERDIRINYA

IKATAN GURU TAMAN KANAK-KANAK INDONESIA (IGTKI)

Pada tanggal 22 Mei 1950

Pada tanggal 20 Mei 1949   dibentuk perkumpulan Guru Taman Kanak-kanak  yang bernamakan Persatuan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK).setahun kemudian dikukuhkan menjadi tanggal 22 Mei 1950 berdiri dengan nama Persatuan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia di Jakarta.

Konggres I di bandung tahun 1969  tersusunlah AD/ART Organisasi. Namun nama PGTK berubah menjadi IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia) dan diketuai oleh Ibu Sri Prabandari Soedardjo hasil Konggres II di Jakarta. Pada Konggres III di Semarang kerjasama dengan 3 komponen Pendidikan TK Ibu B.E.F.Montolalu sebagai Ketua Umum,Tahun 1985 Konggres IV di Jakarta IGTKI manunggal dengan PGRI namanya menjadi IGTKI-PGRI,tahun 1990 di Jogyakarta. Konggres V di Jogyakarta memutuskan kegiatan Konggres dan Porseni di selenggarakan di Jakarta sedangkan Konferensi Pusat diadakan di daerah secara bergiliran.

Konggres VI  tahun 1995 di adakan di Jakarta menghasilkan keseragaman buku-buku Organisasi dengan PGRI,dan peningkatan mutu Profesi Guru TK.Tahun 2000 Konggres VII di Bandung sebagai ketua Umum Dra.Hj.Opih Zainal. begitu pula Konggres VIII di tahun 2005 di Jakarta dengan pembinaan Organisasi dan Profesi.Tahun 2010 Konggres IX di Jakarta dan terpilih Ketua Umum Hj.Farida Yusuf M.Pd. Pada Kongres X di Jakarta terpilih kembali Ketua Umum Hj.Farida Yusuf M.Pd dan pada Kongres XI tanggal 4 s.d 7 Agustus 2022 di Jakarta terpilih Ketua Umum Nur Sriyati, S.Pd.,MM Masa Bakti 2021-2026